Haapsalu FF
Haapsalu Football Festival

Reeglid

I FIFA reeglid

Rahvusvaheline noorte jalgpalliturniir Haapsalu Football Festival 2024 järgib rahvusvahelisi FIFA mängureegleid.
NB! Kui FIFA reeglid ja HFF 2024 turniiri reglemendis leidub vastukäivaid väited, kehtib turniiri juhendis öeldu.

II Võistkonna suurus ja mänguajad

Vanuseklass
Mängijate arv
Mänguaeg
Pall
Suluseis
Turniiri kuupäevad
Poisid 2012
8v8
2×18
4
+
28 – 30.06.2024
Poisid 2014
7v7
2×18
4
28 – 30.06.2024
Poisid 2015
7v7
2×18
3
28 – 30.06.2024
Poisid 2016
5v5
2×15
3
28 – 30.06.2024

III Vanemate mängijate kasutamine turniiril

8v8 ja 7v7  vanuseklassides  võib  ühes võistkonnas osaleda maksimaalselt kuni 2 vanemat mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.

5v5 vanuseklassides  võib osaleda ühes võistkonnas maksimaalselt 1 mängija, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.

Näiteks: 2012. aasta sündinud poiste vanuseklassis võib kaasa teha ühe võistkonna eest kaks mängijat, kes on sündinud hiljem kui 1.08.2011.

NB! Kui mängija on sündinud varem kui eelneva aasta 1. august, kuid tal on Eesti Jalgpalliliidu eriluba osaleda vastava vanuseklassi meistrivõistlustel, siis on tal automaatselt ka luba mängida HFF turniiril.

IV Mängijate osalemine mitmes võistkonnas

HFF 2024 noorte jalgpalliturniiril pole mängijatel lubatud turniiri jooksul mängida rohkem kui ühes vanuseklassis ega võistkonnas. Juhul kui eiratakse reeglit, diskvalifitseeritakse mängija turniirilt ning reeglit rikkunud võistkonna mäng tühistatakse. Turniiri tabelisse märgitakse tulemus -/+ võistkonna kahjuks.

V Staadion

HFF 2024 mängud toimuvad Haapsalu linnastaadioni muru ja kunstmuruväljakutel (Staadioni 16.) ning Haapsalu jalgpallihallis (Masti 5, Uuemõisa).

VI Turniiri süsteem

HFF 2024 turniirid erinevates vanuseklassides on jagatud alagrupiturniiriks ja sõelmängudeks.
Alagrupiturniiril jagatakse võistkonnad 4- kuni 6-liikmelistesse alagruppidesse, kus kõik võistkonnad mängivad omavahel ühe korra läbi. Alagrupis peetav mäng annab võidu puhul tabelisse 3 punkti, viigi korral 1 punkti.

Alagrupis võrdsete punktide korral määrab lõpliku paremuse:

 1. omavaheline mäng
 2. omavaheliste mängude väravate vahe
 3. üldine väravate vahe
 4. löödud väravate arv
 5. distsiplinaarkaristused:
  1. mängudest loobumine, tulemuse tühistamine
  2. kollased kaardid
  3. punased kaardid
 6. loos

Sõelmängude süsteemis mängitakse HFF 2024 turniiril välja kõik kohad. Iga vanuseklassi kohamängude süsteem tehakse korraldajate poolt teatavaks 2 nädalat enne turniiri algust.

NB! Turniiri korraldajatel on õigus teha turniiri ajal muudatusi ajakavades!

VII Penaltid

Sõelmängudes (kohamängudes) ja finaalis viiki jäänud mängudele järgnevad mänguaja lõppedes kohe penaltid. Lisaaega turniiri mängudes ei rakendata.

Vanuseklassides löödavate penaltite arv:

 • Poisid  2012-2016 – 3 penaltit

VIII Protest

Protest on suunatud mängutulemuse kehtivuse vastu. Protest põhineb mõne mängija osalemise õigustatusel, reeglite olulisel rikkumisel kohtuniku poolt või mõnel muul vahejuhtumil, mis mängutulemust mõjutas.

Protesti peab esitama kirjalikult meeskonna esindaja (isik, kes on määratud registreerimislehel võistkonna juhiks) poolt, mitte hiljem, kui 30 minutit peale protestitava mängu lõppu.
Üldine protest kogu vastasmeeskonna vastu ei ole aktsepteeritud.
Protesti esitamine kollase või punase kaardi näitamise vastu või pärast kahe kaardi näitamist mänguväljakult eemaldamise vastu on lubatud ainult juhul, kui kohtunik eksis vastava mängija isiku suhtes.
Protesti menetlemise tasu on 75 EUR. Summa tagastatakse täies ulatuses, kui protest rahuldatakse.

IX Žürii

Võimalikud erimeelsused ja protestid lahendab 3-liikmeline žürii. Žürii koosneb turniiri peakohtunikust ja kahest turniiri peakorraldajast.
NB! Žürii lõplik otsus edasikaebamisele ei kuulu!

X Kohtunikud

Kõik kohtunikud on tunnustatud Eesti Jalgpalli Liidu poolt või turniiri peakohtuniku poolt.

XI Loobumiskaotused

Kui väljakul ei ole vähemalt  5 mängijat (8v8 vanuseklass), 4 mängijat (7v7 vanuseklass) ja  3 mängijat (5v5 vanuseklass) 5 minutit peale ametliku mänguaja algust, kantakse turniiri tabelisse +/- kaotus.

XII Auhinnad

Vanuseklassides  2012-2016 (poisid)  autasustatakse  I, II ja III koha saavutanud võistkondi karikate ja medalitega.

XIII Meditsiin/arstiabi

Jalgpalliturniiri HFF 2024 korraldajad ei võta vastutust jalgpalliturniiri ajal tekkivate vigastuste eest. Võistkondadel on kohustus ise tagada tekkivate mängutraumade olukordade lahendamine.
Võimalusel abistavad jalgpalliturniiri korraldajad meditsiiniliste oskustega.

XIV Hoiatused ja eemaldamised

Mänguväljakult eemaldatud mängija on diskvalifitseeritud järgmiseks  HFF 2024 peetavaks mänguks, juhul, kui turniiri peakohtunik hindab punase kaardi toonud olukorda selle vääriliseks (vägivaldne ja lugupidamatu käitumine).
NB! Mängu teenindaval kohtunikul on õigus nõuda diskvalifitseeritud mängijale karmimat karistust (nt. eemaldamine turniir lõpuni). Kohtunik peab esitama vastava kirjaliku avalduse turniiri peakohtunikule, kes teeb lõpliku otsuse. Turniiri peakohtuniku langetatud otsus on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele.
Otsusest antakse teada võistkonna esindajale, kes on märgitud registreerimislehel antud lahtrisse.

XV Ausa mängu tunnustamine

Ausa mängu tunnustamiseks soovitatakse mängijatel ülesrivistuse järel, enne mängu algust ning pärast mängu lõpuvilet tänada vastasmängijaid ja kohtuniku.

XVI Garantii

Jalgpalliturniiril HFF 2024 osalemine kinnitab, et võistkond on teadlik kõikidest turniiri poolt kehtestatud reeglitest.

XVII Mängupallid

HFF 2024 kannavad kõik turniirimängudes kasutatavad pallid märget “FIFA APPROVED” või “FIFA INSPECTED”.

XVIII Turniiril võistkonna registreerimine

Turniirile saabudes on kohustatud kõik võistkonnad esitama enne oma esimest võistlusmängu täidetud registreerimislehe turniiri korraldajatele. Võimalusel saab esitada allkirjastatud registreerimislehte e-posti teel aadressile erki@revalsporttours.eu

Turniiril ei tohi osaleda mängijaid, keda pole registreerimislehel üles antud. Võistkondadel ei ole lubatud turniiri käigus lisada registreerimislehele mängijaid juurde.

XIX Mängu alustamine ja sellega kaasnevad reeglid

Võistkond on kohustatud olema 5 minutit ennem väljakul, kus nende mäng aset leiab.
Ühevärviliste võistlusvormide puhul vahetab särgid teisena märgitud võistkond või kasutab veste.
Vestid tagatakse turniiri korraldaja poolt.
Võistkonna maksimaalne suurus vanuseklassides:

 • 8v8 – 20 mängijat
 • 7v7 – 18 mängijat
 • 5v5 – 14 mängijat

XX Eriolukord, turniiri korraldus

Turniiri žüriil on õigus teha mängukohtades ja –aegades muudatusi, kui seda peetakse vajalikuks ning kui vältimatu sündmus seda nõuab!

NB! Turniiri korraldajad ei vastuta turniiril toimuvate varguste eest!

Erki Kade
Erki Kade
Haapsalu FF
Korraldaja

  Kui sul on küsimusi, helista või kirjuta siit!

  Haapsalu logo
  Läänela
  Haapsalu Spordibaasid